Prevencija nasilja nad starijim osobama

Negativni stavovi prema starijima dovode do predodžbe da su starije osobe manje važne u društvu i zajednici, jer se stariji ljudi danas često diskriminiraju, a starost se vezuje za bolest, slabost, gubitak pamćenja, beskorisnost, siromaštvo i izoliranost što dovodi do toga da starije osobe mogu postati česte mete zlostavljanja, zanemarivanja ili iskorištavanja. Za postupanje u…