Edukacija za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama trgovanja ljudima

22. i 23. 5. 2023. organizirali smo dvodnevnu edukaciju za predstavnice i predstavnike nevladinih organizacija koje djeluju na području Vojvodine u Republici Srbiji s ciljem promicanja zajedničkih standarda u području jačanja suradnje u odgovoru na trgovanje ljudima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Na edukaciji su sudionici/e educirani o višestrukoj eksploataciji i trgovini ljudima u…