Javna akcija: Hodaj u mojim cipelama

Udruga Vukovarski leptirići 2. lipnja od 10 do 12 sati na Trgu Franje Tuđmana organizirala je javnu akciju “Hodaj u mojim cipelama”. Cilj akcije bio je osvijestiti važnost suzbijanja diskriminacije na osnovu invaliditeta te ukazati na prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju i ponuditi rješenja za podršku…