Ugovor o doživotnom uzdržavanju – što ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja

Jučer smo u Klubu osoba treće dobi u Udruzi žena Vukovar započeli sa novim ciklusom predavanja o veoma značajnoj temi za starije osobe – o Ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Kako smo ranije održali predavanje o tome na koji se sve način može raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju, na jučerašnjem predavanju pravnica Jelica Balog…