Članice smo

Petra nvo

PETRA – mreža nevladinih organizacija za Prevenciju i Eliminaciju TRgovanja ženamA u svrhu seksualnog iskorištavanja

Ženska mreža Hrvatske

Mreža SOS

Županijski tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji vukovarsko-srijemske županije -Uloga nacionalnog i županijskih timova je da aktivno sudjeluju u provedbi mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja kao i u osiguranju dosljedne provedbe odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova– Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Županijskoj skupštini i drugim njenim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:

  • prati i potiče provedbu nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području županije
  • prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova
  • razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova, te nadležnim tijelima predlaže mjere njihovog otklanjanja
  • potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovane, informativne i promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova
  • predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova (održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.)