Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva organizirali smo dvije javne akcije u partnerskim općinama. U ponedjeljak, 19.10.2020 održali smo javnu akciju u općini Stari Jankovci a u utorak, 20.10.2020. smo održali u Općini Trpinja. Na javnim akcijama podjelom letaka informirali smo mještane o programskim aktivnostima. Cilj ove akcije je osvijestiti mještane o promicanju solidarnosti,…

Održan sastanak projektnog tima projekta Nova znanja- nove prilike

Dana 16.10.2020. godine u prostorijama Udruge žena Vukovar održan je sastanak projektnog tima projekta “Nova znanja – nove prilike” (kodni broj:UP.02.1.1.06.0082) kojem su nazočile predstavnice nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnice partnerskih organizacija iz Mirovne grupe Oaza Beli Manastir, Centra za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca te S.O.S. – savjetovanje,…