Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Vozač/ica automobila za prijevoz starijih osoba

PROJEKT „Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba“ IZ POZIVA „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“ KODNI BROJ PROJEKTA UP.02.2.2.06.0219 Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA 910-01/18-06/5, UR.BROJ 519-05-2-2-2/5-20-56, od 23. lipnja 2020. godine i sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte…

Održana druga radionica Prezentacijsko-komunikacijsko-motivacijske vještine u Udruzi žena Vukovar

Dana 4. veljače 2021. godine u Udruzi žena Vukovar ponovno smo održali radionicu Prezentacijsko – komunikacijsko – motivacijskih vještina u sklopu projekta „Nova znanja – nove prilike“ (kodni broj: UP.02.1.1.06.0082) kojoj su nazočile tri sudionice. U ugodnoj radnoj atmosferi govorili smo o socijalnim vještinama, aktivnom slušanju, komunikaciji i stilovima koje koristimo kada komuniciramo, alatima koje…