Prva grupa uspješno završila tečaj šivanja

Dana 10.2.2021. godine prva grupa na kojoj je sudjelovalo pet polaznica uspješno je završila besplatni tečaj šivanja u trajanju od 20 sati, a kojeg je organizirala Udruga žena Vukovar. Tečaj šivanja vodi gđa. Violeta Vran vlasnica Studija W, obrta za dizajn, umjetnost i kreativnost. Tečaj je organiziran u prostoru Udruge žena Vukovar, uz pridržavanje svih…