U Klubovima osoba treće dobi održana predavanja o sigurnosti i o pravima osoba treće životne dobi

Dana 03.11.2021. Melita Bošnjak, predstavnica iz partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, održala je predavanje o pravima osoba treće životne dobi na temu “Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju” u podružnici Kluba osoba treće dobi u općini Borovo. U okviru ove teme govorila je o pojmu ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, bitnoj…