Prikaz sadržaja sastanka Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena

U srijedu 08. ožujka 2023. godine u Vukovaru, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije održan je prvi ovogodišnji sastanak Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Cilj sastanka je bio obilježavanje Međunarodnog dana žena te senzibiliziranje javnosti o nasilju nad ženama kroz priopćenje…