Konferencija – „Položaj žrtava trgovanja ljudima u procesu identifikacije, pružanja pomoći i sigurnog povratka kući – postignuća i izazovi“

26.6.2024. organizirali smo konferenciju sa međunarodnim sudjelovanjem u Beogradu na temu „Položaj žrtava trgovanja ljudima u procesu identifikacije, pružanja pomoći i sigurnog povratka kući – postignuća i izazovi“ Fokus konferencije bio je na promociji zaštite ljudskih prava i uspostavu međusektorske suradnje relevantnih institucija s ciljem smanjenja i rješenja ovog problema, te mogućnostima poboljšanja mehanizama u…