Obilježen Međnarodni dan borbe protiv siromaštva

Na inicijativu UN-a, 17. listopada obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Porazna statistika navodi kako je  gotovo svaka treća osoba u riziku od siromaštva starija od 65 godina. Povodom obilježavanja ovog dana, 18.10.2022. organizirali smo dvije javne akcije u partnerskim općinama – općini Stari Jankovci i općini Trpinja na kojima smo podjelom letaka…

Prijavi se na besplatni tečaj: Permakulturni dizajn za pristupačan i uključiv Društveni vrt u Vukovaru

  Zanima te permakultura? Smatraš da bi osobe s invaliditetom trebale imati pristup Društvenom vrtu u Vukovaru te da bi u vrtu trebao postojati kutak za stimulaciju osjetila djece s teškoćama u razvoju? Želiš doprinijeti izgradnji boljeg, solidarnog i uključivog Vukovara? Ako je tvoj odgovor na ova pitanja potvrdan, prijavi se na besplatni online tečaj…

Poziv na predavanje o univerzalnom dizajnu

    Poziv na predavanje: Univerzalnim dizajnom do pristupačnih, uključivih i pravednih zajednica   Dr. Sigrun Kristin Jonasdottir održat će predavanje o univerzalnom dizajnu 11. listopada, od 13 do 14:30 sati putem platforme Zoom, uz simultani prijevod na hrvatski jezik te tumačenje na znakovni jezik. Znate li da preko 1200 osoba s invaliditetom nema pristup…

ZA(VRT)IMO ZA INKLUZIJU ZAJEDNO!

Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! bavi se socijalnom isključenošću djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom iz aktivnosti u društvenim vrtovima i društveno-političkog života u Puli i Vukovaru. Nositelj projekta: Udruga Zelena Istra Partneri: • Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre • Udruga žena Vukovar • Udruga roditelja djece s poteškoćama u…

Obilježen Međunarodni dan starijih osoba

Jučer 29.9.2022. i danas 30.9.2022. smo javno-zdravstvenom akcijom obilježili smo Međunarodni dan starijih osoba. Jučerašnja javnozdravstvena akcija održana je u općini Borovo u kojoj djeluje podružnica Kluba osoba treće životne dobi Udruge žena Vukovar a današnja, tradicionalno u perivoju Miše Barne. Obilježavanju su se, kao i svake godine, pridružila djeca Dječjeg vrtića Vukovar II s…

Održane 2 javne tribine o besplatnoj pravnoj pomoći

Dana, 5 i 6. rujna 2022. godine organizirali smo dvije javne tribine pod nazivom “Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji”. Prva tribina održana je u općini Borovo, prostoru Kluba osoba treće životne dobi a druga u općini Ivankovo, u Domu branitelja. Tribine su organizirane u okviru projekta “Stvaranje jednakih mogućnosti kroz pružanje pravne pomoći” financiranog…

STOP nasilju nad starijima!

Zlostavljanje starijih osoba uključuje fizičku, emocionalnu ili seksualnu štetu nanesenu starijoj osobi, njihovo financijsko iskorištavanje ili zanemarivanje od strane ljudi koji su izravno odgovorni za brigu o njima. Kako starije osobe postaju fizički slabije, manje su u stanju brinuti se o sebi i suprotstaviti se maltretiranju. I možda više ne vide, ne čuju tako dobro…

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Kada govorimo o zlostavljanju starijih osoba sve je češći, a najmanje primjetan, oblik zlostavljanja financijsko iskorištavanje starijih osoba. Ono se najčešće događa zlouporabom ugovora o doživotnom ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Dolaskom u stariju životnu dob starije osobe najčešće više nisu u mogućnosti same osiguravati potrebnu skrb i njegu. Stoga, da bi osigurali svoje osnovne…