Održane 2 javne tribine o besplatnoj pravnoj pomoći

Dana, 5 i 6. rujna 2022. godine organizirali smo dvije javne tribine pod nazivom “Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji”. Prva tribina održana je u općini Borovo, prostoru Kluba osoba treće životne dobi a druga u općini Ivankovo, u Domu branitelja. Tribine su organizirane u okviru projekta “Stvaranje jednakih mogućnosti kroz pružanje pravne pomoći” financiranog…

STOP nasilju nad starijima!

Zlostavljanje starijih osoba uključuje fizičku, emocionalnu ili seksualnu štetu nanesenu starijoj osobi, njihovo financijsko iskorištavanje ili zanemarivanje od strane ljudi koji su izravno odgovorni za brigu o njima. Kako starije osobe postaju fizički slabije, manje su u stanju brinuti se o sebi i suprotstaviti se maltretiranju. I možda više ne vide, ne čuju tako dobro…

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Kada govorimo o zlostavljanju starijih osoba sve je češći, a najmanje primjetan, oblik zlostavljanja financijsko iskorištavanje starijih osoba. Ono se najčešće događa zlouporabom ugovora o doživotnom ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Dolaskom u stariju životnu dob starije osobe najčešće više nisu u mogućnosti same osiguravati potrebnu skrb i njegu. Stoga, da bi osigurali svoje osnovne…

Održan prvi sastanak na projektu “Stvaranje jednakih mogućnosti kroz pružanje pravne pomoći”

Jučer, 7.7.2022. u Udruzi žena Vukovar održan je prvi sastanak radnog tima projekta “Stvaranje jednakih mogućnosti kroz pružanje pravne pomoći” kojeg financira Ministarstvo pravosuđa i uprave. Sastanku su nazočile voditeljica projekta, asistentica, predstavnica partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i izvoditeljica aktivnosti pružanja primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama a govorilo se o…

Održan četvrti sastanak projektnog tima projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba”

Dana 7. srpnja 2022. godine u prostorijama Udruge žena Vukovar održan je četvrti sastanak projektnog tima projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba” (kodni broj: UP.02.2.2.06.0219) kojem su nazočili predstavnici nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnici partnerske organizacije iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i voditeljica Kluba osoba treće dobi…