Prava žrtava nasilja

Prava žrtava nasilja u obitelji propisana su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji. Sva tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su postupati posebno obzirno prema žrtvi nasilja u obitelji te pri poduzimanju radnji na primjeren način skrbiti se o pravima žrtve. Osobe koje uživaju posebnu zaštitu temeljem navedenog Zakona su osobe sa…

Jednodnevni izlet – općina Nijemci

Dana 20. listopada 2022. godine, Udruga žena Vukovar je organizirala jednodnevni posjet općini Nijemci za korisnike ovog programa. Posjet općini Nijemci nije slučajan odabir. Uputili smo se baš tamo iz razloga što smo čuli kako se tamo može vidjeti ak 84 različite vrste ptica.     Korisnici programa Uključivanjem do bolje integracije imali su priliku…

Obilježen Međnarodni dan borbe protiv siromaštva

Na inicijativu UN-a, 17. listopada obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Porazna statistika navodi kako je  gotovo svaka treća osoba u riziku od siromaštva starija od 65 godina. Povodom obilježavanja ovog dana, 18.10.2022. organizirali smo dvije javne akcije u partnerskim općinama – općini Stari Jankovci i općini Trpinja na kojima smo podjelom letaka…

Prijavi se na besplatni tečaj: Permakulturni dizajn za pristupačan i uključiv Društveni vrt u Vukovaru

  Zanima te permakultura? Smatraš da bi osobe s invaliditetom trebale imati pristup Društvenom vrtu u Vukovaru te da bi u vrtu trebao postojati kutak za stimulaciju osjetila djece s teškoćama u razvoju? Želiš doprinijeti izgradnji boljeg, solidarnog i uključivog Vukovara? Ako je tvoj odgovor na ova pitanja potvrdan, prijavi se na besplatni online tečaj…

Poziv na predavanje o univerzalnom dizajnu

    Poziv na predavanje: Univerzalnim dizajnom do pristupačnih, uključivih i pravednih zajednica   Dr. Sigrun Kristin Jonasdottir održat će predavanje o univerzalnom dizajnu 11. listopada, od 13 do 14:30 sati putem platforme Zoom, uz simultani prijevod na hrvatski jezik te tumačenje na znakovni jezik. Znate li da preko 1200 osoba s invaliditetom nema pristup…